Optimisme foran forhandlingsinnspurt om pensjon

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Fredag går fristen ut for å komme til enighet om ny offentlig tjenestepensjon. Mette Nord i LO kommune har tro på at en løsning er i sikte.
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i rødt ved innledningene av forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon i starten av måneden. Fredag blir det klart om partene klarte å komme til enighet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Forhandlingene om ny pensjon

Partene i offentlig sektor har siden 7. februar forhandlet om ny offentlig tjenestepensjon. Fristen for å komme til enighet utløper fredag 2. mars.

I forhandlingene er arbeidsgiversiden representert ved Arbeids- og sosialdepartementet, KS, Spekter og Oslo kommune, mens arbeidstakerne er representert ved LO, Unio, YS og Akademikerne.

Pensjonsreformen som ble innført i 2011, ble bare delvis gjennomført i offentlig sektor etter at forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon strandet i 2009.

Et forsøk på forhandlinger våren 2016 gikk i stå etter at departementet avviste kravet om streikerett på pensjon.

Offentlig tjenestepensjon ble tidligere gjerne omtalt som en «gullpensjon» som garanterte ansatte 66 prosent av den høyeste lønna i karrieren ved 30 års opptjening. Men innføringen av levealdersjusteringen i 2011 har gjort ordningen stadig dårligere for yngre ansatte.

Blant stridstemaene i forhandlingene er innretningen av ny AFP-ordning i offentlig sektor, nye samordningsregler med folketrygden, særaldersgrenser for enkelte yrkesgrupper, utfasing av tidligere ordninger og hva som skal inngå som pensjonsgrunnlag.

Partene i offentlig sektor har i drøye tre uker sittet rundt bordet for å forsøke å komme til enighet om ny offentlig tjenestepensjon for de rundt 800.000 ansatte i staten og kommunene.

Partene har en selvpålagte frist til å komme til enighet innen fredag. Klokken 12 møtes toppene i de ulike sammenslutningene og organisasjonene igjen på arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (H) kontor for å konkludere.

Leder i LO Kommune, Fagforbundets Mette Nord, er optimistisk foran sluttspurten.

– Vi opplever at vi blir imøtekommet og at det er et godt forhandlingsklima, så vi er optimistiske til at det skal være en løsning på fredag, sier Nord til NTB.

Strides om slitertillegg

Etter det NTB erfarer, er partene enige om å innføre en AFP-ordning i offentlig sektor som i hovedsak er lik den i privat sektor, men med en såkalt betinget tjenestepensjon i bakhånd. Den vil sikre rett til et livsvarig tillegg i folketrygden for dem som ikke har rett til ordinær AFP, og den var et av arbeidstakerorganisasjonens viktigste krav inn i forhandlingene.

Kravet om et eget tidligpensjonstillegg for dem som ikke makter å jobbe videre etter 62 år, skal imidlertid stå igjen som et av de vanskeligste uløste spørsmålene. Arbeidstakersiden krever at sliterne som må gi seg tidlig i jobb, skal få et livsvarig tillegg til tjenestepensjonen. Arbeidsgiversiden mener det vil svekke arbeidslinjen og bryter med intensjonene i pensjonsreformen.

Det at LO denne uken har krevd et eget slitertillegg inn i forhandlingene med privat sektor, kan også bli et kompliserende element inn i de offentlige forhandlingene, etter det NTB forstår.

Endringene av reglene for yrkesgrupper med særaldersgrenser, som politiansatte og sykepleiere, skal være et annet uløst spørsmål inn mot innspurten.

Til uravstemning

Pensjonsreformen som ble innført i 2011, ble bare delvis gjennomført i offentlig sektor etter at forhandlingene om offentlig tjenestepensjon strandet i 2009. I mellomtiden har ordningen blitt stadig dårligere for de yngre årskullene på grunn av innføringen av såkalt levealdersjustering.

Arbeidstakerorganisasjonenes klare krav er at også fremtidige generasjoner skal ha krav på to tredeler av lønnen ved fylte 67 år. Dagens unge ligger an til å få langt under 50 prosent av lønnen – noen grupper helt ned mot noen og 40 prosent – med dagens ordning.

Forhandlingene kompliseres av at det er sprikende interesser mellom ulike grupper av ansatte. Arbeidstakerne er representert ved LO, Unio, YS og Akademikerne, mens arbeidsgiversiden er representert ved Arbeids- og sosialdepartementet, KS, Spekter og Oslo kommune.

Dersom partene blir enige fredag, vil de ulike sammenslutningene legge fram forslag til ny avtale til uravstemning hos sine forbund.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.