– Signaler må ikke framstå som vedtak

Bernt svarer. – Uformelle signaler fra politikerne i orienteringssaker har ingen bindende kraft. De må ikke framstå som vedtak i møteboka, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.  
- Når det ikke foreligger noe formelt vedtak, bør det ikke brukes formuleringer i møteboka som kan gi inntrykk av at man har truffet en selvstendig realitetsavgjørelse, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. Arkivfoto: Helge Skodvin

SPØRSMÅL 1: En sak er oppført som orienteringssak på sakslista i formannskapet. I møtet gis det en muntlig orientering og det åpnes for spørsmål og kommentarer, men det foretas ingen votering. I møteboka blir det ført opp en «presisering» av et tidligere vedtak i kommunestyret. Her er det altså formannskapet som «presiserer» kommunestyrets vedtak. Er det greit?

SVAR: Nei, dette er en uheldig formulering. Når det ikke foreligger noe formelt vedtak i formannskapet, bør det ikke brukes formuleringer som kan gi inntrykk av at man har truffet en selvstendig realitetsavgjørelse i saken.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.