Borgerlig samling om veileder for skolegudstjenester 

Politikk. De fire partiene på borgerlig side er enige om å be regjeringen utarbeide en nasjonal veileder om skolegudstjenester i forbindelse med julehøytiden.
Foto: Colourbox.com

– Jeg er glad for at det flertallet støtter opp om KrFs ønske om å rydde bort usikkerhet rundt skolegudstjenestene og sikre at alle elever i Norge får tilbud om å delta gjennom at det nå utarbeides en nasjonal veileder, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan.

KrF foreslo opprinnelig å be regjeringen «sørge for at alle elever får tilbud om skolegudstjeneste, såframt den lokale menigheten i Den norske kirke har ønske om å invitere».

Etter langtrukne forhandlinger mellom de fire partiene på borgerlige side, kunne Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti legge fram et kompromiss onsdag.

I det omforente forslaget heter det at «Stortinget ber regjeringen sørge for at det utarbeides en nasjonal veileder for skolene om hvordan det best kan legges til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjeneste i forbindelse med julehøytiden, og at elever som ønsker fritak skal ha rett på pedagogisk alternativ i skolens regi.»

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.