Disse bruker mest og minst på omsorg

Pleie og omsorg. Forsand bruker 27.000 kroner per innbygger på omsorg, mens Lyngen bruker 11.000 kroner. Begge skårer godt på Kommunebarometeret for pleie og omsorg.

De to kommunene ligger i hver sin ende av skalaen når det gjelder pengebruk i omsorgssektoren. I snitt brukte kommunene 17.000 kroner per innbygger. I tabellen under artikkelen kan du se hvor mye din kommune brukte på omsorg.

– Vi mener helt klart at vi gir forsvarlige tjenester – tross lave utgifter, sier kommunalsjef for helse og omsorg Liv-Merethe Sørensen i Norges billigst drevne omsorgskommune, Lyngen i Troms.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.