– Kan nå flere med gruppetilbud

Styring. Kommunene bør etablere felles lavterskeltilbud for personer med sosiale, personlige og lettere psykiske helseproblemer, anbefaler SINTEF.
Seniorforsker Solveig Osborg Ose er ansvarlig for SINTEF-rapporten, som anbefaler gruppetilbud til personer med ulike problemer framfor individuell behandling av lettere psykiske problemer. Foto: SINTEF

Det er et stort behov for et lavterskeltilbud til personer med lettere psykiske helseproblemer. Men slike problemer er så utbredt i befolkningen at det ikke er mulig å nå alle med tradisjonell behandling.

Mange psykiske helseproblemer skyldes dessuten sosiale eller personlige problemer. Lavterskeltilbudene bør derfor gi et tilbud til personer med ulike problemer, og ha en sterk sosialfaglig innretning, anbefaler SINTEF i en fersk rapport

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.