– Trenger 1 milliard til barnehagenorm 

Oppvekst. Regjeringens bemanningsnorm for barnehagene er underfinansiert med 1 milliard kroner, fastslår kommuneorganisasjonen KS.
– En nasjonal norm for bemanning må finansieres ut fra de reelle kostnadene den påfører kommunesektoren og det må sikres en overgangsordning for private barnehager fram til 2020, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Budskapet ble framført da Stortingets utdannings- og forskningskomité avholdt høring i saken torsdag.

– En norm som skal oppfylles på barnehagenivå må også kostnadsberegnes på barnehagenivå. En nasjonal norm for bemanning må finansieres ut fra de reelle kostnadene den påfører kommunesektoren og det må sikres en overgangsordning for private barnehager fram til 2020, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

97 av 126 høringssvar fra kommunene setter fullfinansiering av pedagog- og bemanningsnorm som forutsetning for støtte til forslaget.

Regjeringen har foreslått å lovfeste et minimumskrav til grunnbemanning i barnehager. Kravet innebærer at det minst skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Forslaget skal iverksettes allerede fra 1. august 2018.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har advart mot konsekvensene av forslaget og hevder at én av fire små barnehager kan komme til å måtte stenge dørene som følge av normen.

Forslaget ble opprinnelig fremmet av KrF, som mener bemanningsnormen er en stor seier for de yngste barna.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.