Krever svar om tvangsflytting

Pleie og omsorg. Likestillings- og diskrimineringsombudet krever svar fra Vågå, som vil tvangsflytte tre leietakere med psykisk utviklingshemning. 
Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm vurderer tvangsflytting av funksjonshemmete i Vågå. Foto: Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet går inn i Vågå-saken for å vurdere om den bør bringes inn for Diskrimineringsnemnda. 

Som Kommunal Rapport har omtalt tidligere, har Vågå kommune sagt opp leieavtalen for tre psykisk utviklingshemmete, i en bolig hvor de har bodd siden 1990-tallet. I stedet vil kommunen ha dem over i et større boligkompleks. Beboernes verger godtar ikke oppsigelsen, og derfor har kommunen stevnet beboerne for brudd på husleieloven.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.