Trøndere topper ny åpenhetsmåling

Åpenhet. Ørland er den mest åpne og Kautokeino den mest lukkete kommunen i landet, ifølge Norsk presseforbunds åpenhetsindeks. I tabellen nedenfor kan du se din kommunes plassering.
– Det er mer åpenhet i kommunene i dag enn før. Vi har et klart inntrykk av at kommunene er blitt raskere til å svare på innsynsbegjæringer, sier Siri Gedde-Dahl, leder av offentlighetsutvalget i Norsk presseforbund. Foto: Tone Holmquist

Ingen kommune får full skår på indeksen, som viser i hvilken grad kommunene legger til rette for innsyn fra innbyggerne. Undersøkelsen er tredelt. I tillegg til en spørreundersøkelse, har Presseforbundet selv undersøkt hvilken informasjon som er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Alle kommuner har også fått en likelydende innsynsbegjæring, der de ble bedt om gi ut rådmannens arbeidsavtale.

Resultatene ble presentert under årets SKUP-konferanse om undersøkende journalistikk i Tønsberg lørdag. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.