Regjeringen vil opprettholde 19 valgdistrikter

Politikk. Regjeringen foreslår at stortingsvalget i 2021 gjennomføres med de samme 19 valgdistriktene vi har i dag selv om flere fylker slås sammen.
Arkivfoto: Terje Lien

Regjeringen foreslår endringer i valgloven som gjør at dagens valgdistrikter opprettholdes også i neste stortingsvalg. Det er grunnlovsfestet at vi skal ha 19 valgdistrikter i Norge, mens det i valgloven står at det er fylkene som utgjør valgdistriktene. Med flere fylkessammenslåinger på trappene vil landet ikke lenger ha 19 fylker.

– Dette er en løsning som sikrer forutsigbarhet i valggjennomføringen. Det er satt ned et lovutvalg som utreder ny valglov og som blant annet skal se på inndelingen av valgdistrikter etter 2021, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Stortinget skal vedta ny valglov før stortingsvalget 2025.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.