Kommunal uenighet om folkevalgte i styrer

Styring. KS og KS Bedrift er uenige om hvorvidt kommunestyremedlemmer skal kunne velges til styrene i kommunale foretak. KS sier ja, KS Bedrift nei.
Adm. direktør Øivind Brevik og advokatfullmektig Elen Gimnæs deltok for KS Bedrift i kommunalkomiteens høring om kommuneloven i dag. Foto: Terje Lien

Regjeringen foreslår å endre kommuneloven, slik at kommunestyremedlemmer ikke lenger skal kunne velges til styret i kommunale foretak.

Dette foreslo også kommunelovutvalget. Begrunnelsen er at det er viktig å unngå uheldige rollekombinasjoner i kommunene, som kan svekke allmennhetens tillit.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.