12,5 millioner til eldrereform

Pleie og omsorg. Regjeringen vil bruke 12,5 millioner kroner på å etablere et støtteapparat, som skal hjelpe kommunene med eldrereformen Leve hele livet.  
Eldreminister Åse Michaelsen (Frp) varsler ingen nye tilskuddsordninger i forbindelse med regjeringens eldrereform. Forbedringer i eldreomsorgen må i hovedsak skje innen kommunens fri midler, fastslås det i kommuneøkonomiproposisjonen. Arkivfoto: Magnus K. Bjørke

I revidert nasjonalbudsjett settes det av 12,5 millioner kroner til et regionalt støtteapparat, som skal etableres i høst og involvere fylkesmennene, KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Det skal ha følgende oppgaver:

* Bistå kommunene med å utvikle, gjennomføre og evaluere lokale planer.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.