Avviser finnmarkingenes nei til sammenslåing

Regionreform. 87 prosent av finnmarkingene stemte nei til sammenslåing med Troms i folkeavstemningen, men kommunalminister Monica Mæland (H) lar seg ikke rokke. Hun mener finnmarkingene må respektere Stortingets vedtak om sammenslåing.
– Vi har ikke et politisk system der lokale folkeavstemninger overprøver stortingsvedtak, sier kommunalminister Monica Mæland. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) la fram resultatet av folkeavstemningen om den vedtatte sammenslåingen mellom Finnmark og Troms på fylkeshuset i Vadsø onsdag formiddag klokken 9. Avstemningen ble holdt mellom 7. og 14. mai. Valgdeltakelsen var på 58 prosent

– Vi har et resultat, og det er godt, det er veldig godt, sa Vassvik.

– 87 prosent er massivt, fastslo hun.

Kommunalminister Monica Mæland ser ingen grunn til å endre kursen som følge av folkemeningen i Finnmark. I en epost-kommentar til Kommunal Rapport skriver statsråden:

«Stortinget har vedtatt sammenslåing av Troms og Finnmark både i denne og forrige stortingsperiode. Motstanden var godt kjent for Stortinget da de behandlet regionreformen og gjorde sine vedtak. Regjeringen må selvsagt forholde seg til Stortingets beslutning. Det må også Troms og Finnmark. Vi har ikke et politisk system der lokale folkeavstemninger overprøver stortingsvedtak.»

Kritisk til opposisjonen

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik kaller derimot folkeavstemningen historisk og er spesielt kritisk til opposisjonspartienes og også Høyres forsøk på å spre negativitet om folkeavstemningen. Dette kaller hun skjær i sjøen der mange har forsøkt å delegitimere finnmarkingenes mulighet til å si sin mening om noe som berører dem i høy grad.

– Det mest skuffende har vært at også opposisjonspartiene i Finnmark, som Høyre, har gjort sitt for å spre negativitet rundt finnmarkingenes mulighet til å si sin mening om en så viktig sak. Det er skuffende, sa Vassvik.

– Finnmarkingene lot seg likevel ikke skremme, sa Vassvik.

– Jeg har ikke sett at opposisjonen har gjort noen hederlige eller overbevisende forsøk på å overbevise finnmarkingene om fortreffeligheten med å slå sammen Finnmark med Troms, fastslo hun.

– Rungende nei

35.000 finnmarkinger avga sin stemme og valgdeltakelsen var på 58 prosent. I hele 14 av 19 kommuner stemte over 90 prosent nei. Vassvik sier hun håper at Stortinget vil sørge for at planene om en sammenslåing blir skrinlagt.

– Finnmark har sagt nei til tvangssammenslåing med Troms. Det er et rungende nei.

Flertallet er så formidabelt at om alle som ikke har stemt, hadde stemt ja, hadde det blitt nei likevel. 35.000 finnmarkinger har stemt, sier Vassvik.

Fylkesordføreren viser til at flertallet mot sammenslåing er så formidabelt at om alle som ikke har stemt, hadde stemt ja, så hadde resultatet blitt nei likevel.

I resultatet inngår stemmene fra både internett og papir, og allerede mandag kveld viste tallene som tikket inn et gjennomgående neiflertall godt opp på 90-tallet.

Støre: – Stortinget kan snu

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier folkeavstemningen i Finnmark viser et overveldende flertall mot tvangssammenslåing og fastslår at sammenslåingen er var et feilgrep.

– Det var et feilgrep å slå sammen de to nordligste fylkene med tvang. Med store avstander og den spesielle beliggenheten som Norges grenseområde i nordøst er det viktig å sikre Finnmarks posisjon og myndighet, sier Støre på sin Facebook-side.

– Arbeiderpartiet oppfordrer Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti til å omgjøre tvangsvedtaket. Hvis ett eller flere av partiene endrer syn, vil det være flertall for å beholde Finnmark som egen region, slik folk i Finnmark tydelig har sagt at de ønsker, legger han til.

SV vil lytte til folket

Også SV mener vedtaket om sammenslåing nå må gjøres om.

«SV stemte mot reformen, fordi en må ha folk med på laget når en skal gjøre endringer, og resultatet av folkeavstemmingen viser at det ikke er tilfellet. Folket i Finnmark har sagt massivt fra om at de ikke vil ha noen sammenslåing, og nå må regjeringen lytte», skriver Karin Andersen i en kommentar til Kommunal Rapport.

Hun er leder for Stortingets kommunal- og forvaltningskomité og mener regjeringen opptrer arrogant.

«Nå må vedtaket omgjøres, og tar ikke regjeringen og KrF til vettet må saken opp i Stortinget på nytt, for en bygger ikke sterke regioner med tvang og makt» skriver Andersen.

Ett fylke fra 2020

I en nasjonal meningsmåling forrige uke svarte to av tre spurte at de mener Stortinget bør respektere resultatet av folkeavstemningen i Finnmark. Bare litt under to av ti – 19 prosent – mente at Stortinget ikke bør lytte til finnmarkingene.

Vedtaket om sammenslåing innebærer at Finnmark og Troms blir ett fylke fra 2020. Motstanden i landets nordligste fylke har imidlertid vært så stor at fylkestinget gikk til det uvanlige skritt å avholde en folkeavstemning i håp om å få omgjort det mange omtaler som et tvangsekteskap.

Senterpartiet har varslet et nytt lovforslag til Stortinget til høsten med sikte på å reversere sammenslåingen av de to fylkene.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.