Fylkesmennene sier absolutt nei til oppgaveforslag

Regionreform. Veiledning og kontroll er to sider av samme sak, skriver fylkesmennene i sin høringsuttalelse. De er imot all overføring av makt og oppgaver til fylkeskommunene.
Fylkesmennene er uenig med Hagenutvalget og professor Terje P. Hagen. Oppgaver bør ikke flyttes fra fylkesmannsembetene til fylkeskommunen. Kommunaldepartementet og statsråd Monica Mæland skal nå lage en sak til Stortinget.

Hagen-utvalget er et ekspertutvalg som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. Oppgavene skal komme fra staten, og høringsfristen er gått ut.

Fylkesmennene er imot det meste utvalget foreslår av overføring av oppgaver fra embetene til fylkeskommunene. Fylkesmennenes arbeidsutvalg har skrevet uttalelsen etter innspill fra alle fylkesmannsembeter.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!