KrF fikk gjennomslag for evaluering av seksårsreformen

Politikk. Partiene på Stortinget støtter Kristelig Folkepartis forslag om å evaluere seksårsreformen.
Stortinget støtter Kristelig Folkepartis forslag om en evaluering av seksårsreformen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Skolen må tilpasse seg barnas måte å lære på. Vi trenger kunnskap om hvordan seksåringen har det i skolen og hva som må endres for å bedre ivareta barna våre, sier partiets skolepolitiske talsmann Hans Fredrik Grøvan.

Han viser til at det er over 20 år siden seksåringene ble tatt inn i norsk skole.

– På tross av at dette er en av de største reformene i nyere historie, har dette ikke blitt evaluert, og vi vet lite om hvilke konsekvenser dette har for barnas læring, utvikling og trivsel, sier Grøvan.

Imøteser evaluering

Det pågår nå et arbeid med å fornye læreplanverket som skal være ferdig i 2020. For å unngå at det må gjøres større endringer i dette raskt etter at det er innført, har det vært viktig for KrF at første steg i kunnskapsinnhentingen og evalueringen må gjøres raskt.

 

– KrF mener det er på høy tid at det gjøres et systematisk arbeid på dette, og at det i etterkant raskt gjøres endring i skolehverdagen til de yngste barna. Vi har mange forslag vi vil jobbe videre med som skal sikre en skole på barnas premisser og ikke motsatt, sier Hans Fredrik Grøvan.

Åshild Bruun-Gundersen (Frp), som sitter i utdanning -og forskningskomiteen sammen med Grøvan, sier til NTB at hennes parti ser fram til evalueringen.

– Vi mener det må legges mer vekt på barnas modenhet ved skolestart, og mindre vekt på alder. Jeg håper derfor denne evalueringen fører til at Frp får gjennomslag for fleksibel skolestart, sier Bruun-Gundersen.

– Blitt for akademisert

Et tredje komitémedlem, Aps Torstein Tvedt Solberg, sier til NTB at hans parti lenge har tatt til orde for en mer praktisk og variert skoledag, også for de yngste elevene.

– Norsk skole har blitt for akademisert, vi må la elevene lære med både hode og hender. Nå håper vi evalueringen får regjeringspartiene til å snu, slik at vi kan legge til rette for at de yngste elevene kan få lære mer gjennom lek og praktiske oppgaver, sier han.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!