Setter pris på forebygging

Oppvekst. Tidlig innsats for å hindre at barn og unge faller utenfor lønner seg. KS og fire kommuner skal utvikle ny beregningsmodell for å finne ut hvor mye.
Tidlig innsats for utsatte barn i barnehagen kan gi store gevinster på lang sikt. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Forskning dokumenterer at det gir store gevinster å investere i gode oppvekstvilkår for barn og unge. Det lønner seg å forebygge framfor å reparere. Dette er allment kjent, men likevel er det vanskelig å sette av penger til det i trange kommunebudsjetter.

Nå skal KS lage en beregningsmodell som kvantifiserer denne gevinsten for kommunene, og som skal bli et verktøy i budsjettprosessene.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.