Vil heve aldersgrensen for ettervern

Barnevern. Aldersgrensen for hvor lenge barnevernsbarn har krav på ettervern, bør heves til 25 år, foreslår barneminister Linda Hofstad Helleland.
Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.

Etter dagens barnevernslov kan tiltak som er satt i verk før barn har fylt 18, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak fram til fylte 23 som et såkalt ettervernstilbud.

– Jeg mener utsatte barn bør ha rett til god oppfølging også når den akutte og vanskelige situasjonen i familien er over, og de flytter ut og skal stable på plass livet sitt. Derfor mener jeg vi må vurdere om retten til ettervern skal vare opp til 25 år, sier Helleland til NTB.

Forslaget er et av flere i et omfattende «barnevernsløft» Helleland vil presentere når hun innleder om Høyres ambisjoner for barne- og ungdomspolitikken under partiets sentralstyremøte søndag.

– Vi har allerede gjort mye de siste årene, men dessverre fins det likevel fortsatt barn som ikke blir fanget opp av sikkerhetsnettet vårt tidlig nok. Derfor trenger vi et barnevernsløft, sier Helleland.

– Tidlig innsats

Nettopp det å fange opp problemene tidlig, slik at man i størst mulig grad kan unngå at barn må tas ut av familiene, er første ledd i Hellelands forslag om «et mer helhetlig løp» i barnevernet.

– Barn skal ha rett til hjelp og trygghet i familien, gjennom at vi styrker tidlig innsats og støtte til foreldre og familie. Vi må hjelpe foreldre til å ta bedre vare på barna, slik at færre må flyttes vekk, sier Helleland.

I tillegg vil hun foreslå at barn skal ha krav på kompetente fagpersoner rundt seg, parallelt med et «historisk» kompetanseløft i barnevernet. Barne- og likestillingsministeren vil også ha bort «klasseskillet» i psykiatrien, slik at barn ikke sluses inn hos barnevern eller psykiatri på grunn av ulike ressurser hos foreldrene.

– Det handler om at vi må tenke mer helhetlig om hvordan vi forebygger og følger opp utsatte barn og familier. Vi må rett og slett bygge et lag rundt barna som sikrer at deres behov og interesser alltid settes i sentrum, sier Helleland.

Kommunene

Ansvaret for å bygge disse lagene vil Høyre i større grad flytte over på kommunene, som skal få større frihet til å velge hvilke tiltak de mener er best for barna.

I den forbindelse kommer Helleland med en klar oppfordring til Høyres lokalpolitikere rundt om i landet før det kommende kommunevalget.

– Barnevern har ikke vært satt høyt nok på den politiske agendaen ute i kommunene. Jeg forventer at våre lokalpolitikere rundt i hele Norge ikke bare bevilger mer penger til barnevernet, men også gir barnevernet en høyere status, sier Helleland.

Samme oppfordring gir hun også til idrettslag, offentlig ansatte, naboer og andre voksne som omgås utsatte barn og familier.

– Barnevern må gis mer oppmerksomhet i det daglige. Det handler om å ta ansvar med en gang man har mistanke om at noe er galt. Kan vi hjelpe barna tidlig med riktig tiltak, kan man berge en hel barndom, sier Helleland.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.