Mæland advarer fylkestinget i Finnmark

Regionreform. Finnmark bryter loven dersom de ikke velger medlemmer til fellesnemnda som forbereder sammenslåing med Troms, advarer kommunalminister Monica Mæland (H).
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) truer med å la Troms få alle medlemmene i fellesnemnda som skal samordne og forberede sammenslåingen av Finnmark og Troms. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

– Et vedtak i Finnmark fylkesting om at man ikke vil velge medlemmer til fellesnemnda, vil være et ulovlig vedtak, skriver Mæland til fylkestinget, melder NRK.

Hun har innkalt til det første møtet i nemnda 22. juni, selv om fylkestinget ikke har valgt medlemmer ennå.

– Dersom Finnmark unnlater å velge medlemmer, vil departementet måtte sørge for at en beslutningsdyktig fellesnemnd kan følge opp Stortingets vedtak. Dette vil innebære en endring i forskriften, slik at antallet medlemmer fra Troms og Finnmark speiler innbyggertallet, skriver Mæland videre.

Dermed kan nemnda bli satt uten representanter for Finnmark.

Les også: Bernt svarer: Sammenslåingen står ved lag

Loven om sammenslåing av fylker og kommuner slår fast at det skal opprettes en fellesnemnd som skal samordne og forberede sammenslåingen. Men i Finnmark er motstanden mot en sammenslåing stor. 87 prosent av dem som deltok i folkeavstemningen 14. mai, sa nei.

Fylkestinget møtes 20. og 21. juni og Arbeiderpartiets gruppe vurderer om de skal gå inn for å ikke oppnevne medlemmer til fellesnemnda. Partiet bestemmer seg for hva de skal gjøre på et gruppemøte 15–16. juni. Senterpartiet har sagt de vil vente med å velge medlemmer til fylkestinget til Stortinget har behandlet et varslet forslag om å reversere sammenslåingen.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) kaller Mælands uttalelser for trusler og mener kommunalministerens framgangsmåte er underlig. Vassvik mener Stortinget selv kan ha brutt loven.

– Det er på grunnlag av at det ikke har vært tilstrekkelige høringer før vedtaket om sammenslåing ble fattet, sier hun.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.