Fikk varsel om utdanningsdirektør i 2014

Ledelse. I 2014 varslet tre ansatte Oslo kommune og Arbeidstilsynet om utdanningsdirektør Astrid Søgnens «trakasserende lederstil». Kort tid etter var saken avsluttet.
Varslingsrådet i Oslo fant ikke hold i påstandene om utdanningsdirektør Astrid Søgnen og avsluttet varslingssaken. Foto: Terje Lien

«Det varsles om Søgnens trakasserende lederstil, som over lengre tid har vært særdeles kritikkverdig. Søgnens lederskap fører til at avdelingsdirektører, områdedirektører og øvrige medarbeidere i utdanningsadministrasjonen må forholde seg til et arbeidsmiljø som bærer preg av frykt.» heter det i det fire sider lange varselet Dagsavisen har fått tilgang til.

Varselet ble ifølge avisen skrevet av tre direktører i toppledergruppa i utdanningsetaten.

– Varslingsrådet i Oslo kommune undersøkte saken, og det ble ikke funnet hold i påstandene. Saken ble på den bakgrunn avsluttet som varslingssak, sier Bente T. Fagerli, kommunaldirektør i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune til Dagsavisen. Som Søgnens nærmeste arbeidsgiver er det hun som svarer avisen.

Søgnen har vært skolesjef og direktør i utdanningsetaten i Oslo kommune siden 2000.

Fagerli opplyser til avisen at saken ble grundig undersøkt, og at 5 av Søgnens 17 direktører ble kalt inn til intervju i byrådsavdelingen.

Oslo-skolen har vært i søkelyset siden lektor ved Ulsrud videregående skole, Simon Malkenes, offentlig tok opp «hvor vanskelig det er å ytre seg fritt og kritisk om problematiske sider ved skolepolitikk og skoleledelse».

I et innlegg i Dagsavisen i mai krevde 363 lærere ved flere skoler i Oslo at skolebyråden rydder opp i en ledelseskultur som sprer frykt og usikkerhet.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.