Kritiserer forslag til taushetsplikt

Jus. Riksarkivar Inga Bolstad frykter for Arkivverkets samfunnsoppdrag hvis forslaget til ny statistikklov blir vedtatt. Heller ikke Justisdepartementet er særlig fornøyd med taushetsbestemmelsene.
«Det er lite hensiktsmessig med evig sperring av statistisk grunnlagsmateriale, fordi de færreste opplysninger på noen måte er sensitive utover personenes levetid.», skriver riksarkivar Inga Bolstad i Arkivverkets høringsuttalelse om ny statistikklov. Foto: Arkivverket/Berre

Forslaget til en ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå har nå vært ute på høring, og flere av høringsinstansene er sterkt kritiske til deler av forslaget.

Særlig synes det å være forslaget til ny taushetsplikt som får negative reaksjoner. Arkivverket, Justis- og beredskapsdepartementet, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), presseorganisasjonene, Norsk Slektshistorisk Forening og Slekt og Data har alle innvendinger mot forslaget til ny taushetsbestemmelse. Hovedendringen i bestemmelsen er at taushetsplikten går fra å være tidsavgrenset til å være evigvarende.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.