Samskaping i Arendal – bak en vegg av ord

Språkspalta. Det fins knapt noe mer spennende enn å diskutere muligheter, utfordringer og problemer i lokalsamfunnet. Hvorfor gjemme det bak masse ord, slik Arendal kommune gjør?
Samskaping er et populært ord i Kommune-Norge for tiden. Ikke noe galt med det, men begrepet må forklares på en troverdig måte. Det kan fort bli luftig og innholdsløst, skriver Agnar Kaarbø. Foto:Terje Lien

Arendal skal revidere samfunnsdelen av kommuneplanen. Saken er i disse dager til behandling i formannskap og kommunestyre. Jeg har sett på saksframlegget. Det er å håpe at administrasjonen presenterer saken mer spennende og innbydende enn det saksdokumentene gjør. Dette er tynt som grunnlag for en planprosess.

Jeg minner om hva Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i sin lovkommentar: «Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.»

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.