Store variasjoner i læreres kompetanse i videregående

Skole. Det er store forskjeller mellom læreres formelle fagkompetanse i den videregående skolen. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sier mer videreutdanning må til.
Lærerne som underviser på studieforberedende har både et høyere utdanningsnivå, flere med pedagogisk utdanning og flere med minst 60 studiepoeng relevant for faget de underviser i. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Andelen lærere med formell fagkompetanse er godt over 80 prosent i de fleste fellesfag, men variasjonene fra fag til fag er store, viser SSBs nye kompetanserapport.

Lærere i geografi og matematikk har lavest andel med formell fagkompetanse, mens andelen er høyest blant historielærere. Andelen som har både formell fagkompetanse og som har fullført høyere pedagogikk-utdanning, er lavere blant geografilærere (67 prosent) og høyere blant historie- og norsklærere (85 og 87 prosent).

– Vi vet at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. Det er derfor viktig for oss å ha en oversikt over kompetansenivået i videregående, og fortsette med videreutdanningen av flere lærere, sier Sanner.

Det er også stor forskjell i kompetanse mellom lærere i fellesfag på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.

Lærerne som underviser på studieforberedende har både et høyere utdanningsnivå, flere med pedagogisk utdanning og flere med minst 60 studiepoeng relevant for faget de underviser i. Forskjellen mellom lærere på yrkesfag og studieforberedende er størst i matematikk.

– Vi har et yrkesfaglærerløft hvor vi i 2018 bevilger 85 millioner kroner til etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere. Vi må sørge for at lærerne har riktig og oppdatert kompetanse når de skal utdanne fremtidens fagarbeidere, sier Sanner.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.