Troms-politikere usikre på Mæland-møte uten Finnmark

Regionreform. Flere delegater fra Troms som skal møte kommunalminister Monica Mæland (H) for å starte sammenslåingen med Finnmark fredag, er usikre på om jobben kan gjøres.
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) akter å sørge for at Troms og Finnmark blir slått sammen selv om finnmarkingene er mot. Men nå sprer usikkerheten seg blant Troms-politikerne om det lar seg gjøre. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Etter alt å dømme vil fylkestinget i Finnmark torsdag vedta å ikke velge medlemmer til fellesnemnda som skal forberede og gjennomføre sammenslåingen mellom Troms og Finnmark.

Nå brer usikkerheten seg blant Troms-delegatene om møtet kan fatte vedtak dersom ingen fra Finnmark stiller.

Tre av delegatene fra Troms sier til NRK at de vil forlate møtet som Mæland har innkalt til, dersom det ikke kommer noen fra Finnmark.

– I så fall vil det være under halvparten av nemndas 36 medlemmer til stede. Og da vil det under ingen omstendighet være et vedtaksdyktig organ, sier Jens Ingvald Olsen fra Rødt.

Også Ellen Øseth (SV) og Askild Gjerstad (MDG) sier at de vil forlate møtet dersom Finnmark ikke stiller.

Fra Senterpartiets Troms-delegater fremholdes det at de forventer at møtet avlyses om Finnmark ikke velger utsendinger torsdag. Aps representanter er gjennomgående usikre. Flere av dem sier at spørsmålet om møtets legitimitet vil måtte avklares under møtet dersom Finnmarks-benken er fraværende.

Av de 18 Troms-delegatene NRK har snakket med, er det bare fem som mener at sammenslåingen bør reverseres.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.