Én av seks omsorgsarbeidere er innvandrer

Pleie og omsorg. Innvandrere utgjør en stadig større andel av de kommunale omsorgsarbeiderne. I fjor sto de for over 17 prosent av 142.000 avtalte årsverk, viser ny statistikk.
Kommunale omsorgsarbeidere jobber blant annet på kommunale sykehjem. Snart kan én av fem være fra et annet land enn Norge.

For åtte år siden var tilsvarende andel 11 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Siden da har antall innvandrerårsverk økt med 11.000, noe som tilsvarer en økning på 80 prosent, ifølge SSB. Samtidig har de kommunale omsorgstjenestene hatt en økning i antall årsverk de siste årene.

– En tydelig tendens er at innvandrere har stått for den største andelen av denne nettoøkningen, skriver SSB. Blant de sysselsatte fra resten av befolkningen har antall årsverk i sektoren økt med 8.300.

Omsorgsarbeiderne med innvandringsbakgrunn kommer fra ulike verdenshjørner. Den største gruppa kommer fra Asia, med Øst-Europa på andre- og Afrika på tredjeplass.

Samtidig har den prosentvise andelen av omsorgsarbeidere fra andre land i Norden og Vest-Europa krøpet nedover.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.