Nekter å gi ut møtereferat

Jus. Sør-Aurdal kommune nekter å gi innsyn i referat fra dialogmøte om økonomiske sparetiltak. Rådmannen mener det ikke var et kommunestyremøte, men det avviser jussprofessor.    
Rådmann Haakon Boie Ludvigsen i Sør-Aurdal nekter for at dialogmøtet 23. august var et kommunestyremøte. Arkivfoto: Magnus K. Bjørke

23. august var kommunestyret i Sør-Aurdal samlet til heldags dialogseminar med hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og brukerorganisasjoner. Dialogmøtet skulle “danne grunnlag for framleggelse av saker til kommunestyret i september (…) med mål om økonomisk innsparingspotensial, kvalitetsutvikling og effektivisering», ifølge kommunestyrets vedtak i juni.

Innkalling og saksliste til dialogmøtet ble først lagt ut på kommunens hjemmeside to dager før – etter at avisa Valdres og Fylkesmannen etterspurte det. Det er ennå ikke lagt ut noen protokoll fra møtet.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.