Mange kommuner mangler veteranplaner

Helse. Kun et åttitalls kommuner har så langt fulgt oppfordringen om å lage egne oppfølgingsplaner for ekssoldater som har tjenestegjort i internasjonale militære operasjoner.
Kommunene er oppfordret til å lage egne oppfølgingsplaner for ekssoldater som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, men så langt er det kun et fåtall kommuner som har fulgt oppfordringen. Foto: NTB scanpix

Siden 1978 har mer enn 40.000 norske menn og kvinner har bidratt i internasjonale militære operasjoner. Afghanistan, Libanon, Irak og tidligere Jugoslavia er noen av landene Norge har vært til stede. Mange var unge da de deltok.

I 2014 la Riksrevisjonen fram en rapport som konkluderer med at oppfølgingen av veteraner er mangelfull. Senere samme år kom regjeringens oppfølging av handlingsplanen «I tjeneste for Norge», der kommunene ble oppfordret til å lage egne planer som skal sikre veteranene et best mulig tjenestetilbud.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.