Departementet mottar Tolga-rapport fredag – trenger tid

Helse. Fylkesmannen i Hedmarks rapport om Tolga-saken blir oversendt Kommunaldepartementet og statsråd Monica Mæland (H) fredag.
Kommunal- og moderniseringsminister (H) Monica Mæland mottar fredag rapporten fra Fylkesmannen i Hedmark om Tolga-saken. Foto: Terje Lien

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet mottar rapporten i løpet av fredag. Vi er opptatt av å gjøre dette på en ordentlig måte, og kommer til å bruke noen dager på å gå gjennom rapporten før vi beslutter hvordan den skal følges opp, sier statssekretær Lars Jacob Hiim til NTB.

Han sier videre at departementet har behov for tid til å vurdere hvordan man skal gå ut med informasjon til offentligheten om rapporten.

– Vi forstår at redegjørelsen har offentlig interesse, men det er viktig at vi får tid til å gå gjennom dokumentet, også for å vurdere om det er personopplysninger som bør unntas offentlighet, sier Hiim.

Tilbakeviser økonomisk motiv

Kommunalminister Monica Mæland (H) ba 7. oktober Fylkesmannen i Hedmark om å komme med en redegjørelse i Tolga-saken i løpet av denne uka. Ifølge VG vurderer Mæland å be om en uavhengig gransking av saken sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Hos Fylkesmannen i Hedmark får NTB opplyst at rapporten Mæland har bedt om, skulle oversendes departementet etter klokken 12 fredag ettermiddag. Fra Fylkesmannens side kommer man ikke til å gå ut med informasjon om innholdet i rapporten.

Det var VG som lørdag publiserte en reportasje om de tre brødrene fra Tolga kommune i Østerdalen som de har fulgt det siste året. Brødrene ble i 2012 og 2013 registrert som psykisk utviklingshemmede i hjemkommunen uten at de fikk vite det. Kommunen kunne dermed sikre seg økte inntekter fra staten over flere år.

Fra 2013 til 2014 doblet kommunen antallet innbyggere som var registrert med psykisk utviklingshemming fra fem til ti, og ifølge den tidligere rådmannen var kommunens nettogevinst 1,5 millioner kroner i året. Torsdag tilbakeviste imidlertid rådmann Siv S. Sjøvold at rapporteringen av antall psykisk utviklingshemmede i kommunen har vært økonomisk motivert.

Solberg sa unnskyld

Diagnosene ble også brukt til å sette brødrene under personlig og økonomisk vergemål i 2017, men alle vergemålene er i år blitt opphevet – det siste så sent som denne uka.

Statsminister Erna Solberg ba om unnskyldning overfor de tre brødrene på NRKs nyhetssending torsdag kveld.

Senere på kvelden møtte Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug den ene av de tre brødene til debatt på samme kanal. Der fastslo hun at det er viktig å komme til bunns i hva som har skjedd, og at brødrene skal få det innsynet og de forklaringene de trenger. Hun ba imidlertid ikke om unnskyldning på vegne av kommunen.

– Jeg kan ikke be om unnskyldning før jeg vet hva jeg skal be om unnskyldning for. Men jeg beklager veldig hvis gutta opplever det som om kommunen ikke har villet dem vel, sa Aashaug.

Fakta om Tolga-saken

* VG har det siste året fulgt brødrene Lars Peder (35), Arvid (32) og Magnus Holøyen (25) som uten å vite det, har vært registrert som psykisk utviklingshemmet. Avisen publiserte reportasjen om saken lørdag 6. oktober.

* I 2012 og 2013 registrerer Tolga kommune brødrene som psykisk utviklingshemmet. Etter en utredning får den ene i 2014 diagnosen moderat psykisk utviklingshemming. I februar 2018 fastslås det i en utredning at de to andre brødrene ikke er psykisk utviklingshemmet.

* I mars 2017 får alle brødrene en verge for økonomiske og personlige spørsmål. Brødrene klager på vedtaket ved hjelp av familie og venner. Vergemålene oppheves i henholdsvis februar, juni og oktober 2018.

* 7. oktober ber kommunalminister Monica Mæland (H) Fylkesmannen i Hedmark om en redegjørelse i saken. Mæland vurderer å be om en uavhengig gransking sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

* Ordfører Ragnhild Aashaug har varslet at hun vil be om en intern granskning, men den er utsatt i påvente av Mælands beslutning.

* Helsetilsynet skal på selvstendig grunnlag vurdere om de skal følge opp saken.

* Fra 2013 til 2014 doblet Tolga kommune antallet innbyggere som var registrert med psykisk utviklingshemming. Ifølge den tidligere rådmannen var nettogevinsten for kommunen 1,5 millioner kroner i året.

* Tolga kommune ble i en revisjonsrapport i 2013/2014 bedt om å bedre rutinene for rapportering av psykisk utviklingshemmede.

* Torsdag 11. oktober tilbakeviser rådmann Siv S. Sjøvold at rapporteringen av antall psykisk utviklingshemmede i kommunen har vært økonomisk motiver.

(NTB)

Granskninger

Mæland opplyste til VG i helgen at det er naturlig å vurdere om de skal be et annet fylkesmannsembete se på saken i sin helhet. Men saken kan bli gjenstand for gransking hos flere.

Ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga har varslet at hun vil be om en intern granskning, men den er utsatt i påvente av Mælands beslutning. Helsetilsynet skal dessuten på selvstendig grunnlag vurdere om de skal følge opp saken.

Kontrollutvalget i Tolga kommune har ifølge NRK sendt et brev til rådmannen med flere spørsmål, der de blant annet ønsker svar på hvordan rutinene i kommunen var i 2013, da de omstridte diagnosene ble stilt og hvordan de er i dag.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.