Deler tilskuddsramme i to

Statsbudsjett. Regjeringen vil dele ordningen med investeringstilskudd i to, slik at halvparten av pengene skal gå til rehabilitering av gamle sykehjem. 
Kommuner som legger om eldreomsorgen i tråd med regjeringens eldrereform, skal prioriteres ved fordelingen av tilskudd, ifølge eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp). Det har KS svært lite sans for. Foto: Magnus K. Bjørke

Totalt vil den bevilge 2,6 milliarder kroner til om lag 1.500 heldøgns omsorgsplasser i 2019. For inneværende år er det bevilget 4,2 milliarder kroner til 2.500 plasser.

Halvparten av neste års ramme - 1,3 milliarder kroner - skal brukes til prosjekter som øker antall plasser i kommunene, mens den resterende halvparten skal gå til rehabilitering og modernisering av eksisterende plasser. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.