Kontrollutvalg har svekket tillit til eget sekretariat

Styring. Kontrollutvalgssekretariatet får kritikk for ikke å ha oversendt viktige dokumenter i den såkalte helsekjøpsaken i Grimstad.
Økonomisjef Helge Moen forklarte seg i kontrollutvalget om hva han reagerte på da han sendte sine bekymringsmeldinger til rådmannen. Foto: Elisabeth Grosvold

Kritikken avstedkom heftig debatt i kontrollutvalgets møte tirsdag. Der var tidligere økonomisjef Helge Moen invitert for å orientere om sin rolle i helsekjøpsaken, hvor han er én av varslerne, i tillegg til den mer kjente hovedvarsleren Ragnar Holvik.

Moen ble for øvrig oppsagt i sommer, men bestrider oppsigelsen og har stevnet kommunen for retten.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.