NVE: Behov for 2,5 milliarder til flomtiltak

Energi og miljø. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har beregnet at det er behov for 2,5 milliarder kroner til flom- og skredsikringstiltak over hele landet.
Odda sentrum er nylig blitt sikret etter gjentatte flommer, og skadene er nå mye mindre. Bildet er fra flommen i 2014, før tiltak ble satt inn. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

I regjeringens forslag til statsbudsjett får NVE rundt 250 millioner kroner til skred- og flomsikringer. I tillegg er det satt av 45 millioner kroner ekstra til sikring i Longyearbyen på Svalbard og åtte millioner kroner til forebygging av overvann. 

– Det lønner seg heller å forebygge enn å reparere, påpeker Grethe Helgås, fungerende direktør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE, overfor Nationen.

Mer penger til NVE for å forebygge flom og skred har vært et krav fra kommunesektoren til statsbudsjett gjennom flere år. På høringen i finanskomiteen i går oppfordret KS igjen Stortinget til å løfte arbeidet med konkrete tilpasningstiltak mot et våtere og villere klima. Interessepolitisk direktør Helge Eide påpekte, som NVE-direktøren over, at det er dokumentert stor nytte av å investere i slike tiltak. 

Tiltak trengs 69 steder

Utregningene til NVE viser at til sammen 69 steder i Norge har behov for tiltak i størrelsesorden 5 millioner kroner eller mer, til sammen rundt 2,5 milliarder kroner.

I utkastet, som ble laget før flommen i helga, har NVE blant annet nevnt flomsikring av områdene som ble rammet: Elvene Otta og Lågen i Oppland for 45 millioner kroner, samt flom- og skredsikring i Stryn i Sogn og Fjordane for 30 millioner kroner.

– Lista gir en indikasjon på behovet for flom- og skredsikringstiltak som bør løses over tid. Etter en hendelse som helgas flom vil det også kunne være behov for hastetiltak, sier Helgås.

– Nylig sikret vi Odda sentrum mot flom, og det viser seg at denne sikringen har kommet til nytte, sier Helgås, som mener skadene der ville vært større uten.

(©NTB)

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.