Åpner for et 11. skoleår

Skole. Elever som etter 10. trinn ikke er klare til å begynne på videregående, kan få tilbud om et 11. skoleår.  
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner åpner for et ellevte skoleår, som fylkeskommunene skal få ansvar for. Foto: Tone Holmquist

– Ungdom med dårlige forutsetninger skal ikke havne mellom to stoler: Ungdomsskolen som de forlater, og videregående som de begynner på. Derfor vil vi nå utrede om og hvordan fylkeskommunene kan få et utvidet ansvar for disse, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner til NRK.

Drammen startet allerede høsten 2016 opp med et tilbud om et 11. skoleår. I fjor fulgte Oslo etter. 

Av 60.000 elever som forlater ungdomsskolen årlig, er det om lag 8.000 som har så dårlige karakterer eller har strøket i så mange fag, at videregående skole blir svært vanskelig å gjennomføre. I dag sendes alle likevel rett videre til videregående, der 5.500 av dem ikke klarer å fullføre. 

Det vil kunnskapsministeren gjøre noe med. Han foreslår derfor å gi fylkeskommunene et større ansvar for unge mellom 16 og 24 år.

Kort botid i Norge

Flertallet av elevene uten fullført grunnskole er etnisk norske, men andelen med innvandrerbakgrunn er økende: I skoleåret 2016-2017 var 36 prosent av disse elevene innvandrere og 2 prosent norskfødte med innvandrerforeldre. Det er særlig elever med kort botid i Norge som mangler grunnskolepoeng. Mange av disse er fra Afghanistan og Syria, og det er flest gutter.

Av elevene som har karaktersnitt fra ungdomsskolen på mellom 2,5 og 3, er det bare rundt 40 prosent som gjennomføre videregående i løpet av fem år.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.