Vil gjøre det lettere å utsette skolestart

Skole. Det er flertall på Stortinget for å mye opp regelverket, slik at det blir lettere å vente et år med skolestart.
Å skyve på skolestarten må bli enklere, mener et flertall på Stortinget. Illustrasjonsfoto: Siv Dolmen.

Utdanningspolitikerne fra SV, KrF, Venstre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet går inn for å gjøre det lettere å utsette skolestarten, skriver VG.

– VGs artikkelserie har vist at vi i dag ikke greier å tilpasse opplæringen godt nok til alle elever på 1. trinn, og at det er mange elever som ikke er modne for skolen det året de fyller seks, sier Guri Melby (V) i Stortingets utdanningskomité.

– Det kan være opptil tre års forskjell i modenhet mellom elever som begynner i første klasse. Derfor er en absolutt aldersgrense vanskelig å forholde seg til, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp) til VG.

Hun har flere år bak seg i fagkomiteen, og har tidligere lansert ideen om å gjøre det enklere å utsette skolestarten uten å få gehør.

Helt siden seksårsreformen ble innført for 21 år siden, har det vært mulig å få utsatt- eller fremskyndet skolestart, men få har søkt – og fått ja. Søknadene må gjennom en omfattende vurdering hos PP-tjenesten, og mange ender med avslag. Kun 330 elever fikk gjennomslag for utsatt skolestart i Norge i fjor

Både KrFs Hans Fredrik Grøvan og Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand har tatt til orde for en oppmyking av regelverket

– Det er et for rigid system for å få utsatt skolestarten. I dag må du nærmest ha en diagnose for å få utsatt skolestart. Foreldrenes vurdering sammen med skolens vurdering er ikke nok, påpeker Grøvan.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.