Flere leser godt - Oslo-elevene best i test

Skole. Flere elever er blitt gode til å lese. Oslo-elevene presterer best på nasjonale prøver, med om lag en tredel på det høyeste mestringsnivået.
Elevene på femte trinn skårer bedre på nasjonale prøver i lesing enn tidligere. Oslo har flest elever på høyeste mestringsnivå. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke

(Artikkelen er utvidet etter publisering.)

Om lag 60.000 elever har i høst deltatt i nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning på 5. klasse. Resultatene som er offentliggjort av Utdanningsdirektoratet viser små endringer fra i fjor.

Generelt er trenden at de største kommunene gjør det godt, og flere av landets største kommuner har sett fremgang siden 2016 i flere fag.

Igjen utmerker Oslo seg. Dette er både det fylket og den kommunen med størst andel på mestringsnivå 3 i både lesing, engelsk og regning. Bærum har lavest andel på mestringsnivå 1 på alle prøvene.

Finnmark er fylket som kommer dårligst ut av de nasjonale prøvene, med høyest andel elever som blir målt til det laveste mestringsnivået på alle prøvene.

Elevene har blitt litt bedre til å lese

På landsbasis har fordelingen mellom de tre mestringsnivåene vært relativt lik i regning og engelsk siden 2014, men til 2018 har fordelingen for lesing endret seg litt.

Andelen på mestringsnivå 1 for lesing, som er det laveste, har sunket fra 25,4 prosent i 2016 til 23,2 prosent i 2018.

Samtidig har andelen økt for dem som måles til mestringsnivå 2, fra 50,7 prosent til 54,5 prosent. Andelen på mestringsnivå 3 har på sin side sunket litt, fra 23,9 til 22,3 prosent.

Gode resultater

I Drammen har andelen elever på det høyeste mestringsnivået i lesing økt med 2,4 prosentpoeng, og Tromsø har sett en økning på det høyeste nivået i regning på 4,2 prosentpoeng.

Sandnes har fått en større andel elever på høyeste nivå i engelsk med 4,3 prosentpoeng, samtidig som andelen elever på laveste nivå har gått ned med 5,7 prosentpoeng. Denne andelen har gått ned med 3,9 prosentpoeng i nabokommunen Stavanger.

Høy deltakelse

Deltakelsen på de nasjonale prøvene for 5. klasse er høy., og i år har 93 prosent deltatt i lesing og engelsk, og 94 prosent i regning. Prøvene for 8. klasse har til sammenligning 1–2 prosentpoeng lavere deltakelse.

Forskjellen mellom jenter og gutter har holdt seg stabil de siste årene. Jentene presterer i snitt to skalapoeng bedre enn guttene i lesing, mens guttene er to poeng bedre i regning og ett poeng bedre i engelsk. Skalapoengene beregnes ut fra fordelingen mellom de tre mestringsnivåene.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.