Siste sjanse til å søke psykologtilskudd

- Kommuner som ikke har psykolog, bør benytte sjansen til å søke rekrutteringstilskudd nå, sier helseminister Bent Høie (H). De som ikke har skaffet psykolog innen 2020 må betale hele regningen selv. 
- Flere psykologer i kommunene gir både bedre forebygging og bedre behandling av psykiske problemer, sier helseminister Bent Høie. Arkivfoto: Magnus K. Bjørke

Regjeringen har satt av 205 millioner kroner til tilskuddsordningen for 2019, som utlyses av Helsedirektoratet i disse dager. Potten er 50 millioner kroner større enn i år, og skal bidra til cirka 120 nye psykologårsverk i kommunene neste år. 

Lovendringer fra 1. januar 2020 vil pålegge alle kommuner å ha psykologkompetanse. Med neste års tilskuddspott kan alle kommuner motta tilskudd før lovkravet trer i kraft, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Siden tilskuddsordningen ble innført i 2013 har Helsedirektoratet gitt tilskudd til 550 psykologstillinger i 311 kommuner og bydeler. Rekrutteringstilskuddet utgjør 410.000 kroner per psykolog i 100 prosents stilling.

2019 er siste året kommunene kan søke om rekrutteringstilskudd. Når lovkravet om psykologkompetanse trer i kraft, innlemmes tilskuddsmidlene i rammetilskuddet.

- Vi må bli bedre til å forebygge og behandle psykiske problemer der folk lever. Da trenger vi enda flere psykologer i kommunene, sier Høie.

I flere fylker mottar nå samtlige kommuner tilskudd til rekruttering av psykologer. Blant disse er Oppland, Oslo, Akershus og Vestfold. 

-  Jeg er glad for at satsingen har gitt så gode resultater. Flere psykologer i kommunene gir både bedre forebygging og bedre behandling av psykiske problemer. Det er viktig for innbyggere i alle aldre, men jeg er spesielt opptatt av at vi må bli bedre på å forebygge og fange opp psykisk helseproblemer hos barn og unge så tidlig som mulig, sier Høie. 

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!