Oslo får hjelp av KS i eiendomsskattesak

Økonomi. KS støtter Oslo kommune og har erklært seg som partshjelp i saken om eiendomsskatt, som er anket til Høyesterett. 
KS - her ved styreleder Gunn Marit Helgesen - stiller seg bak Oslo kommunes anke i saken om hovedstadens eiendomsskatt. Foto: Magnus K. Bjørke.

I dommen fra Borgarting lagmannsrett slås det fast at Oslo kommune våren 2016 ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt.

– Kommunene har normalt det samme behovet for ekstra forberedelsestid ved gjennomføring av eiendomsskatt som ved første gangs innføring. Det er i kommunens interesse at lagmannsrettens tolkning av fristkravet ikke blir stående, sier KS-advokat Hakon Huus-Hansen.

Allerede tirsdag meldte Dagens Næringsliv at lagmannsrettens dom ville bli anket, noe Oslo kommune bekreftet dagen etter.

– Kommunen har alt å vinne på at saken behandles på nytt. Å anke var derfor min anbefaling, sier finansbyråd Robert Steen (Ap) i en pressemelding.

Anken ble sendt tirsdag kveld, og en ankebehandling forutsetter at Høyesterett ønsker å ta saken.

Anken gjelder kun det punktet i dommen som omhandler fristen for utskriving av eiendomsskatt, som også var det eneste punktet der kommunen ikke fikk medhold i lagmannsretten. Dommen slo ellers fast at kommunens eiendomsskattemodell var lovlig.

Fristen for å skrive ut eiendomsskatt når den skrives ut første gang, er 1. juli. Det var denne fristen Oslo kommune forholdt seg til, mens fristen ved gjeninnføring er «så langt råd er innen 1. mars». Oslo kommune hadde eiendomsskatt tilbake på 1990-tallet.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!