Naturvernere slåss mot flere vindmøller

Energi og miljø. Norske myndighetene utreder vindkraft på halve Norges landareal. Nå protesterer naturvernerne.
For mange for fort. Naturvernerne er kritiske til omfanget og tempoet i den planlagte vindkraftutbyggingen i Norge. På bildet ser vi vindmølleparken på Smøla i Møre og Romsdal. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Turistforeningen, med sine 315.000 medlemmer, kjemper sammen med Naturvernforbundet og flere andre for å få myndighetene til å redusere tempoet og omfanget av vindkraftutbyggingen i Norge, skriver Dagens Næringsliv.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er for tiden i ferd med å lage en nasjonal ramme for vindkraft i Norge som skal være klar 1. april. NVE ser på 43 områder landet over, som samlet dekker 190.000 kvadratkilometer, halve Norges landareal.

– Vi er bekymret for omfanget. Det er altfor store arealer som ses på som aktuelle. Vi er bekymret for at kriteriene ikke er strenge nok. Deler av områdene en nå ser på, er urørte naturområder langs kysten og på fjellet. Det vil skape store konflikter med natur- og friluftsinteressene, sier generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet til Dagens Næringsliv.

– Vi har ikke så mye intakt natur igjen, bare 12 prosent av landarealet. Villmark utgjør to prosent. En har ingen angrefrist, sier styreleder Per Hanasand i Den Norske Turistforening.

– Ikke er det mange arbeidsplasser. Ikke trenger vi strømmen. Ikke er det norske leveranser, sier han til DN.

– Vi er ute etter å finne et tydelig skille mellom områder som er egnet og mindre egnet for vindkraftutbygginger, sier Erlend Bjerkestrand i NVE, prosjektleder for nasjonal ramme for vindkraft på land.

Det statlige nettselskapet Statnett tror vindkraftutbyggingene kan gi grunnlag for å fullelektrifisere Norge, det vil si fjerne bruken av fossile brensler og drivstoff.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.