Oslo anker dom om eiendomsskatt til Høyesterett

Økonomi. Oslo kommune anker tvistesaken om eiendomsskatt til Høyesterett. Også motparten anker deler av dommen fra Borgarting lagmannsrett.
Oslo kommune - her ved finansbyråd Robert Steen (Ap) - anker lagmannsrettens dom om hovedstadens eiendomsskatt til Høyesterett. Også motparten anker. Arkivfoto: Terje Lien

Sentrale kilder i kommunen bekrefter overfor Dagens Næringsliv at dommen vil bli anket. I dommen slår lagmannsretten fast at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt.

– Vi registrerer at lagmannsretten, i motsetning til tingretten, mener at den første utskrivingen av eiendomsskatten våren 2016 burde vært gjort før 1. mars og ikke 1. juli, som var den fristen kommunen forholdt seg til. Vi vil nå gå nøye gjennom dommen før vi kan vurdere hva vi skal gjøre videre i saken, sa finansbyråd Robert Steen (Ap) til NTB etter at dommen hadde falt i slutten av oktober.

Organisasjoner og personer saksøkte kommunen fordi de mente at det store bunnfradraget medførte at bare 20 prosent fikk eiendomsskatt. Saksøkerne tapte i begge rettsinstanser. Lagmannsretten mente imidlertid at 2016-skatten ble skrevet ut for sent.

Oslo kommune kan bli tvunget til å tilbakebetale 260 millioner kroner i skatt til byens befolkning.

Rundt 3.400 personer sto bak gruppesøksmålet mot kommunen, men ikke alle disse hadde klaget innen klagefristen. Ifølge dommen vil under 1.000 personer ha krav på å få tilbakebetalt skatt. Advokat Bettina Banoun bekrefter overfor DN at deler av dommen også vil bli anket av saksøkerne.

Begge sider utelukker at Høyesterett vil avvise å behandle en slik prinsipiell sak der to rettsinstanser på forhånd har kommet til ulikt resultat. Dermed kan en endelig avgjørelse trolig ventes høsten 2019.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.