Oslo kommune risikerer å tilbakebetale 444 millioner skattekroner

Politikk. Skatterettsadvokat Bettina Banoun varslet et nytt søksmål mot kommunen.
Oslo kommune kan bli tvunget til å tilbakebetale 444 millioner skattekroner etter at skatterettsadvokat Bettina Banoun varslet søksmål mot kommunen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

31. oktober kom Borgarting lagmannsrett fram til at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt. Blir dommen rettskraftig, må kommunen betale 267 millioner kroner tilbake til borgerne.

Nå skriver Dagens Næringsliv at Banoun mandag sendte varsel om et nytt søksmål.

– Vi sender i dag et varsel om et mulig nytt gruppesøksmål, hvor vi som direkte konsekvens av Borgartings dom, påpeker at det er ulovlig å ilegge 3 promille skatt for 2017, sier hun til avisa. Første året eiendomsskatt kreves, sier loven at grensen for kravet er på 2 promille av skattegrunnlaget.

Får Banoun medhold også i dette søksmålet, kan det samlede kravet kommunen blir stilt overfor lyde 444 millioner kroner.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.