Reduserte mobbing ved 103 skoler

Skole. Andelen elever som opplevde mobbing ble kraftig redusert etter at skolene fikk ekstern veiledning i regi av Utdanningsdirektoratet.
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) er fornøyd med at mange skoler har snudd utviklingen. Foto: Terje Lien

Skolene gikk fra å ligge godt over landssnittet i mobbesaker til å ligge langt under, viser ny NTNU-rapport.

De siste fem årene har 103 skoler i 42 kommuner fått ekstern veiledning gjennomLæringsmiljøprosjekteti regi av Utdanningsdirektoratet. Prosjektet har vært et av regjeringens nasjonale satsinger for å redusere mobbing ved skoler som har hatt mye mobbing over tid.

Skien kommune er en av kommunene som fikk ekstern veiledning frem til 2016. Kommunen opplevde at en høy andel elever opplevde mobbing, men klarte å redusere andelen etter hjelp fra eksterne veiledere. 

– Vi hadde satt i gang et arbeid lokalt for å forbedre situasjonen, men for oss var det veldig verdifullt å få ekstern eksperthjelp og oppdatert kunnskap fra veilederne i Læringsmiljøprosjektet. Tilbakemeldingene fra våre skoleledere og lærere er at hjelpen har gjort oss bedre til å avdekke, stoppe og håndtere mobbing. Vi er ikke et mål, og det er viktig å jobbe kontinuerlig med forbedringer. Men nå jobber vi mer strukturert og systematisk med mobbing enn tidligere. Vi er også blitt bedre til å involvere og informere foreldre, og til å dele erfaringer og kunnskap på tvers av skolene, sier fagsjef Tore Andersen og rådgiver Lene Heibø Knudsen i Oppvekstadministrasjonen i Skien kommune i en pressemelding.

– Et inkluderende, trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene lærer og mestrer. Derfor gleder det meg at så mange skoler som har slitt med mobbing får hjelpen de trenger til å snu utviklingen. Dette viser at innsatsen for kompetanseutvikling lokalt virker, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H)

Nå blir prosjektet videreført, og vil fra i høst også omfatte barnehager. Totalt vil ytterligere 37 skoler og 16 barnehager få oppfølging fra eksterne veiledere.

Om Læringsmiljøprosjektet

  • Skolene som deltok har gått fra å ligge godt over landssnittet i mobbesaker til å ligge godt under, viser tall i Elevundersøkelsen.
  • Læringsmiljøprosjektet startet i 2013. Til sammen 103 skoler fra 42 kommuner har deltatt i tre ulike puljer. Denne høsten starter en fjerde pulje med 37 skoler og 16 barnehager opp.
  • Målet er å forbedre leke- og læringsmiljøet og redusere mobbingen ved de aktuelle skolene og kommunene.
  • Skolene får veiledning av fagpersoner fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger og erfarne barnehage- og skolefolk. 
  • Det er Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet som rekrutterer deltakere som får tilbud om ekstern veiledningshjelp. Dette er skoler som har hatt mye mobbing over tid.
  • Prosjektet blir videreført som ett av tiltakene i satsingen på kompetanseutvikling for barnehager og skoler Inkluderende barnehage- og skolemiljø.
  • Les hele NTNU-rapporten

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.