Elvestuen utreder gebyrforslaget Mæland avviser

Energi og miljø. Å finansiere overvannstiltak med et eget gebyr, vil gi billigere og bedre løsninger, ifølge Miljødirektoratet, som utreder dette på oppdrag for klima- og miljøministeren.     
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) følger opp anbefalingene fra overvannsutvalget, og tar sikte på å sende forslag til overvannsgebyr på høring i 2019. Arkivfoto: Magnus K. Bjørke.

Mens kommunalminister Monica Mæland (H) avviser hele ideen om et overvannsgebyr, har klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utrede hvordan regelverket for et slikt gebyr bør se ut. Hans plan er å sende et forslag på høring i løpet av 2019.

Bakgrunnen er rapporten fra overvannsutvalget, som i 2015 slo fast at avløpsnettet i byer og tettsteder i dag ikke er dimensjonert for å ta hånd om de store mengdene overvann som oppstår ved store og kraftige regnskyll. Hvis det ikke iverksettes nye tiltak, vil overvann forårsake skader for 45–100 milliarder kroner årlig de neste 40 år, anslo utvalget.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.