Aksjeeiere i Hafslund får langt mer for aksjene sine

Jus. 1.500 aksjeeiere i Hafslund får 50 kroner mer for aksjene enn Oslo kommune ville betale.
Oslo 20181119. F.v.: Advokat Anders Berg som representerer Oslo Energi Holding AS, advokatene fra BAHR Tuva Lien, Rune Suren, Olaug Wiliamsen Haug og Arne Tjaum i Oslo tingrett mandag der skjønnssaken mellom Oslo Energi Holding AS og ca. 1500 aksjonærer i Hafslund starter. Saken dreier seg om innløsningssummen til aksjene da Oslo kommune solgte Hafslund sommeren 2017.

Rundt 1.500 aksjeeiere i Hafslund trakk Oslo kommune for retten for å få avgjort prisen på aksjene sine. Resultatet ble 147 kroner, 50 kroner mer enn tilbudet.

Oslo kommune og det finske kraftselskapet Fortum, som til sammen kontrollerte rundt 90 prosent av aksjene i kraftselskapet Hafslund, lanserte i april 2017 planer om å dele selskapet mellom seg og løse ut minoritetsaksjonærene.

Tilbudet fra kommunen var på 96,75 kroner per aksje, men 1.470 minoritetsaksjonærer valgte å takke nei til tilbudet fordi de mener aksjene er verdt mer. Sparebank 1 Markets konkluderte i sin verdivurdering i 2017 at verdi per aksje ligger på 139 kroner, og 168 kroner dersom man tar utgangspunkt i forventede fremtidige kontantstrømmer.

Oslo tingrett har nå fastsatt løsningssummen til 147,13 kroner. Det er snakk om til sammen 19,5 millioner aksjer. Løsningssummen blir dermed på drøyt 2,8 milliarder kroner - en snau milliard kroner mer enn det aksjonærene først ble tilbudt.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.