Bruker 37,5 årsverk på å sy sammen tjenestene

Kommunestruktur. Stavanger, Finnøy og Rennesøy bruker 37,5 årsverk på å harmonisere 307 ulike tjenester i det som skal bli nye Stavanger.   
- Å harmonisere tjenestene er ressurskrevende, understreket Kjartan Møller, prosjektdirektør i nye Stavanger, da han innledet på erfaringskonferansen for sammenslåingskommuner. Foto: Magnus K. Bjørke.

– Å harmonisere tjenestene er ressurskrevende. Vi bruker 37,5 årsverk på dette i år. Det er også et komplekst arbeid. Mye er politikk, og noe er fag. Vi må tilrettelegge for begge deler. Samtidig må vi prioritere i tid. Hva skal harmoniseres først? Hvis ikke IT-systemet for felles barnehageopptak er tilgjengelig, så stopper hele barnehageopptaket opp. Det gjelder å sette av nok ressurser i tide, sier prosjektdirektør Kjartan Møller i nye Stavanger.

På erfaringskonferansen for sammenslåingskommuner på Gardermoen sist torsdag fortalte han om deres arbeid med å harmonisere tjenestetilbudet i Stavanger, Finnøy og Rennesøy. Mens noen knapt har startet på dette arbeidet, vil fellesnemnda for nye Stavanger snart få til politisk behandling en samlet plan for hele det nye tjenestetilbudet. Der vil det også framgå hva det nye tjenestetilbudet vil koste.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.