Tingretten: Oppsagt skulle fått ny stilling

Jus. Kommunen gjorde ikke nok for å tilrettelegge for ny jobb for en omsorgsarbeider, og den etterfølgende oppsigelsen er derfor ugyldig, mener tingretten.
Omsorgsarbeiderens advokat Børge Benum mener Tønsberg kommune burde ha endret notatet med krav til de som skal jobbe i barnehager. Kravet om at tilrettelegging kun skal gjelde for kortere perioder er i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser om tilretteleggingsplikt, mener han. Foto: Terje Lien

Det var i januar i fjor at Tønsberg kommune valgte å si opp omsorgsarbeideren som jobbet ved et sykehjem. Som årsak oppga kommunen at kvinnen hadde gått maksimal lengde på sykepenger, at hun av helsemessige årsaker ikke kunne komme tilbake til stillingen og at kommunen ikke hadde funnet en annen stilling som hun kunne få. De helsemessige problemene besto i at hun ikke lenger kunne løfte tungt. Kommunen anså at den hadde oppfylt aktivitetsplikten som gjelder for å finne nytt arbeid til kvinnen.

I april i fjor leverte omsorgsarbeideren ved sin advokat Børge Benum inn et søksmål mot kommunen. Hun mente oppsigelsen var ugyldig og at hun hadde krav på erstatning. Hun mente kommunen ikke hadde oppfylt tilretteleggingsplikten og at det måtte veie tungt i vurderingen av om oppsigelsen var saklig eller ikke. Kvinnen mente at hvis en arbeidstaker av helsemessige årsaker ikke kan gå tilbake til sin opprinnelige stilling, er det klare utgangspunktet at arbeidsgiver har plikt til å tilby arbeidstakeren annen stilling som måtte være ledig innenfor virksomheten, hvilket her ville si hele kommunen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!