Disse kommunene har ikke levert Kostra-tall

Økonomi. 15. februar er fristen for å sende regnskapsrapporter til Statistisk sentralbyrå, som offentliggjør Kostra-tallene en måned senere. 20 kommuner står uten økonomitall i Kostra.
Tysfjord leverte ikke regnskapstall til SSB i tide i fjor. Heller ikke år finnes disse tallene i Kostra. Arkivfoto: Lisa Rypeng

15. februar er en viktig dato for de regnskaps- og rapporteringsansvarlige i Kommune-Norge. I forskrift til kommuneloven skal regnskapet leveres denne dagen, i tillegg skal det sendes til Statistisk sentralbyrå (SSB). Hvert år er det flere kommuner som ikke overholder fristen, som er hjemlet i forskrift til kommuneloven. Kostra som nasjonalt informasjonssystem er ment å gi opplysninger om det meste av kommuners virksomhet, og med det bidra til transparens og åpenhet.

I 2018 var det 33 kommuner som ikke hadde levert regnskapstall til SSB. I år er det 20 kommuner det ikke har lyktes Kommunal Rapport å finne økonomitall på i Kostra. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.