Mener statlig finansiering er «ekstremt usannsynlig»

Pleie og omsorg. – Det er ekstremt usannsynlig at statlig finansiering av omsorgstjenestene innføres i hele landet med samme vilkår som i forsøket, mener direktør Helge Eide i KS.  
- Forsøket med statlig finansiert omsorg er et relativt kostbart forsøk fra statens side. Jeg håper det ikke fører til at andre og mye viktigere tiltak prioriteres ned, sier direktør for interessepolitikk Helge Eide i KS. Foto: Terje Lien.

Forsøket med statlig finansierte omsorgstjenester vil innen utgangen av 2019 ha kostet staten 640 millioner kroner, viser tall Kommunal Rapport har innhentet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Sluttregningen kan komme opp i milliardbeløp, siden regjeringen nå vil doble antall forsøkskommuner og forlenge forsøket med tre nye år. 

Allerede før det ble igangsatt våren 2016 omtalte KS’ direktør for interessepolitikk Helge Eide forsøket som «totalt verdiløst». I dag sier han dette:

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.