Trenger hjelp fra kommunene til å finne søppel

Energi og miljø. Ingen vet hvor mye søppel som er på avveie i Norge. Hold Norge Rent maner til nasjonal dugnad for registrering av forsøplede områder.
Det er behov for mer kunnskap om omfanget av forsøplingen og behovet for opprydding både langs kysten, vassdrag og innsjøer, mener Hold Norge Rent. Organisasjonen tilbyr kommunene gratis ryddeutstyr. Foto: Hold Norge Rent

Kunnskapen om forsøplingen i Norge er begrenset. Ingen vet hvor mye avfall som er på avveie eller hvor mye nytt avfall som kommer på avveie hvert år.

Selv om det finnes noe kunnskap om hvilke områder som er forsøplet, mener foreningen Hold Norge Rent at det er behov for en storstilt nasjonal dugnad for å øke registreringen av forsøplede områder langs kysten og i innlandet. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.