Ni av ti jobber med planer for kulturminnevernet

Plan og stedsutvikling. Se hvilke 26 kommuner som får tilskudd til kulturminneplaner fra Riksantikvaren i år!
Slusene i Ørje i Østfold tas vare på og er i bruk om sommeren for turisttrafikk. Slik tar man vare på kulturminner gjennom bruk. Foto: Tone Holmquist

En kulturminneplan setter mål for kommunens arbeid med kulturminner, gir en oversikt over verneverdige kulturminner og kulturmiljø, og foreslår tiltak for hvordan denne kulturarven kan tas vare på og brukes. Nå har rundt 375 kommuner fått penger til slike planer, melder Riksantikvaren.

Følgende kommuner får tilskudd i 2019: Sarpsborg, Eidsberg, Bærum, Eidsvoll, Ås, Ski, Frogn, Kongsberg, Larvik, Flekkefjord, Stavanger, Time, Utsira, Giske, Steinkjer, Hitra, Vega, Sømna, Evenes, Meløy, Leirfjord, Rana, Kåfjord, Storfjord, Dyrøy og Vadsø.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.