Kraftig utgiftsvekst i helse og omsorg

Helse. Helse og omsorgsutgiftene økte kraftig i 2018. Aller størst var økningen i det forebyggende helsearbeidet.  
En stadig større del av kommunens helse- og omsorgstjenester ytes i pasientens eget hjem. Trygghetsalarmer bidrar til å gjøre det mulig. Foto: Joakim S. Enger.

Netto driftsutgifter til helse og omsorg økte med hele 8,2 prosent til 114 milliarder kroner i 2018, ifølge de foreløpige Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå. De omfatter tall fra 402 av 422 kommuner.

Veksten er langt høyere enn de to foregående årene, da økningen var på hensholdvis 6,3 og 4,6 prosent. Samlet for perioden 2015 – 2018 har helse- og omsorgsutgiftene økt med hele 20 prosent.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.