Spør statsråden om hva forsøk kan lære oss

Pleie og omsorg. Eldreminister Åse Michaelsen (Frp) må svare Stortinget om hva som er lærdommen fra forsøket med statlig finansiert omsorg.
Stortingsrepresentant og Trøgstad-ordfører Ole André Myhrvold (Sp) har sendt eldre- og folkehelseministeren et skriftlig spørsmål på bakgrunn av Kommunal Rapports artikler om forsøket med statlig finansierte omsorgstjenester. Arkivfoto: Patrick da Silva Sæther

«-Konkret hvilke andre erfaringer enn at mer penger gir bedre og flere tjenester er det regjeringen har dratt lærdom av som følge av forsøksordningen med statlig finansiert eldreomsorg?» 

Det er spørsmålet stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) krever et skriftlig svar på fra eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, som har fem dager på å besvare spørsmålet. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.