Feirer 100-årsjubileum for stemmerett også for fattigfolk

Kommunevalget 2019. I år er det 100 år siden Stortinget bestemte at også folk på fattighjelp skulle få rett til å stemme ved valg. 
Fra valget i 1909. Dette året var 19.570 personer suspendert fra å stemme. Foto: Norsk Folkemuseum

17. juli 1919 opphevet Stortinget Grunnlovens bestemmelse, paragraf 52d, om at stemmerett skulle suspenderes dersom man mottok fattighjelp.

Stortinget startet mandag sin markering av 100-årsjubileet, der de vil formidle historien og tilrettelegge for debatt om demokratisk deltakelse i dag.

– Vedtaket i 1919 var viktig fordi det først var fra da sosial og økonomisk status eller personlige egenskaper ikke lenger var det som avgjorde hvem som fikk lov til å stemme eller ikke. Dermed ble retten til å stemme en menneskerett i Norge, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Mandag ble alle på Stortinget møtt med informasjon om jubileet Rett til å stemme. Stemmerett for alle i 100 år, kaffe og boller. Her er stortingspresident Tone W. Trøen og Øyvind Torvund (t.h.) i samtale med Kristel Rusdal i Stortingets administrasjon. Foto: Stortinget

– Selv om alminnelig stemmerett for alle over 25 år ble innført i 1913, da også kvinner fikk stemmerett ved stortingsvalg, ble allmenn stemmerett først reell da utestengelsen av dem som mottok fattighjelp ble fjernet i 1919, legger hun til.

I den perioden bestemmelsen gjaldt var det på det meste 47.500 personer som var utestengt fra å stemme. Dette utgjorde drøyt 4 prosent av de stemmeberettigede.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes benytter anledningen til å minne om at man ikke skal ta dagens demokratiske friheter for gitt.

– 100-årsjubileet for allmenn stemmerett er en påminnelse om at de demokratiske frihetene vi i dag tar for gitt, ikke kom av seg selv. De som kjempet for utvidet stemmerett ble forfulgt, og ideene om stemmerett for alle ble i lang tid avfeid fra Stortingets talerstol, et Storting som også den gang så på seg selv som demokratisk og frihetselskende, sier han.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.