ESA gransker utbyggingen av Trondheim Spektrum

Økonomi. EØS-tilsynet ESA vil granske Trondheim kommune etter mistanke om ulovlig statsstøtte til utbyggingen av idrettshallen Trondheim Spektrum.
Trondheim Spektrum er en gruppe flerbrukshaller på Øya i Trondheim. Utbyggingen av idrettshallen har kostet rundt 500 millioner kroner. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kostnadene knyttet til Trondheim Spektrum har blitt mye høyere enn planlagt, skriver Klassekampen.

Byggeprosjektet mottok blant annet 55 millioner kroner fra kommunen i en nødoverføring for å unngå konkurs. Kommunen sto også oppført som garantist for store lån. I tillegg har kommunen inngått en leieavtale for hallen fra 2020 til 2035, med dobbelt så høy leiepris som tidligere.

– Når kommunen tar penger fra kommunekassa for å drive butikk, må man passe på å få mest mulig igjen for fellesskapets penger, sier Gjermund Mathisen, som er ESAs direktør for konkurranse og statsstøtte.

Trondheim Spektrum skal også være tilgjengelig for private aktører som ønsker å leie, men kommunens praksis kan ha gjort dette vanskelig. EØS-regler slår fast at kommunalt eide selskaper ikke skal få kunstige fordeler av å være statlig eller kommunalt eid.

– Skal lokaldemokratiet være reelt, må politikerne få bestemme hvem kommunen skal kjøpe tjenester av. At det sitter folk i Brussel og detaljstyrer kommunen, mener vi er udemokratisk, sier gruppeleder Ragna Vorkinnslien i Rødt, som mener EØS-avtalen undergraver kommunenes selvbestemmelse.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.